Főoldal E-mail

2022. október havi programok

2022.10.19.

NAGY KÉRDÉSEK- előadássorozat - Hogyan éljek Jobb életet?

Október 1 9 . ( s z e r d a ) 1 8 : 0 0 — H o g y a n  é l j e k  J O B B  É L E T E T ? 

2022.10.12.

NAGY KÉRDÉSEK- előadássorozat - Győzelem a depresszió felett? Lehetséges?

Október 12. - G y ő z e l e m  a  D E P R E S S Z I Ó  e l l e n ?  L e h e t s é g e s ?

2022.10.05.

NAGY KÉRDÉSEK- előadássorozat- Hogyan álljak talpra a kudracaim után?

 o k t ó b e r   5 . ( s z e r d a ) 1 8 : 0 0 — H o g y a n   á l l j a k   t a l p r a   a   K U D A R C A I M   u t á n ?


Aktualitások

2022.09.18.

"A VASMINISZTER " - Baross Gábor Emlékkiállítás- Látogatható 2023 január 8-ig.

 2022 szeptember 8-án nagy érdeklődés mellett nyílt megb a "VASMINISZTER" - Baross Gábor emlékkiállítás a Győr Állomás utascsarnokában, a MÁV-ART  kiállítótérben. 

A tárlat megtekinthető:  2023. január 8-ig. 

Néhány kép kedvcsinálóként a megnyitóról: 

2022.09.18.

NAGY KÉRDÉSEK- előadássorozat előadássorozat indul! Szerdánként várjuk az érdeklődőket!

 


2022.08.30.

PERONTÁRLAT- a kiállítás megtekinthető az állomás peronjain

 

2022.09.23.

Kultúrházak éjjel-nappal 2022-ben is! - Számos programmal várjuk a látogatókat szeptember 23- 25 között!

 Győri Írók - Alkotók Körének Költészetnapi műsora- 2019.