Főoldal E-mail

Programok - 2022. október hó

január | február | március | április | május | június | július
augusztus | szeptember | október | november | december
2022.10.05.Előadás

NAGY KÉRDÉSEK- előadássorozat- Hogyan álljak talpra a kudracaim után?

 o k t ó b e r   5 . ( s z e r d a ) 1 8 : 0 0 — H o g y a n   á l l j a k   t a l p r a   a   K U D A R C A I M   u t á n ?

2022.10.12.Előadás

NAGY KÉRDÉSEK- előadássorozat - Győzelem a depresszió felett? Lehetséges?

Október 12. - G y ő z e l e m  a  D E P R E S S Z I Ó  e l l e n ?  L e h e t s é g e s ?

2022.10.19.Előadás

NAGY KÉRDÉSEK- előadássorozat - Hogyan éljek Jobb életet?

Október 1 9 . ( s z e r d a ) 1 8 : 0 0 — H o g y a n  é l j e k  J O B B  É L E T E T ? 

2022.10.14.Kiállítás

Kiállításmegnyitó- DR ALEXAY ZOLTÁN 85. születésnapja alkalmából

 


2022.10.18.Könyvbemutató

Könyvbemutató DR ALEXAY ZOLTÁN - Csendes vadászat c. munkájából